Këngë

Këngët

  • All
  • Adhurim
  • Lavdërim

Vetëm Jezus

Unë do të këndoj kudo që shkoj

Ti je i mirë

I madh je ti Zot

Zemra dhe ky trup – Heart & Flesh

Mahnitje – Wonder

Prekjen e Qiellit

Lav’dro – Praise

Kjo zemër të do – Heart Cry

Të Dua – I need you

Zërin ngre

Përulemi

  • All
  • Adhurim
  • Lavdërim

Vetëm Jezus

Unë do të këndoj kudo që shkoj

Ti je i mirë

I madh je ti Zot

Zemra dhe ky trup – Heart & Flesh

Mahnitje – Wonder

Prekjen e Qiellit

Lav’dro – Praise

Kjo zemër të do – Heart Cry

Të Dua – I need you

Zërin ngre

Përulemi

Adhuro Shqip 2022

Design by Gremza