Sytë lart i ngre unë

 
 Strofa
 C         F    C    F
    Sytë lart i ngre unë për nga malet
 C         F C   G
    Ku mund të gjej unë ndihmë
 C         F     C    F
    Ndihma më vjen nga Ti Bërës i qiellit
 C       F C  Gsus
    Krijuesi i kësaj bote

 
 Refreni
  C       F
    Sa kam nevojë për Ty
  C       F
    Vetëm në Ty kam shpresë
  C        F  G
    Veç Ti je lutja ime
  C        F
    Unë do të të pres Ty 
  C        F
    Të vish dhe t'më ndimosh
  C         F C G
    Po pres prej Teje jetë

 Strofa
    Sytë lart i ngre unë për nga malet
    Ku mund të gjej unë ndihmë
    Ndihma më vjen nga Ti Bërës i qiellit
    Krijuesi i kësaj bote

 
 Refreni
    Sa kam nevojë për Ty
    Vetëm në Ty kam shpresë
    Veç Ti je lutja ime
    Unë do të të pres Ty 
    Të vish dhe t'më ndimosh
    Po pres prej Teje jetë

 

Informacion per kengen

Autori: Brian Doerksen

Të fundit

Adhuro Shqip 2022

Design by Gremza