Ki mëshirë për mua Perëndi

 
  
Strofa 1
Em          D
Ki mëshirë për mua Perëndi
C       B7
Më pastro nga mëkati im
Em        D
I pranoj të ligat që kam bërë
C       B7
I pranoj paudhësitë
 
 
Em        D
Perëndi Ti lutjen ma dëgjo
C         B7
Zemrën Tënde tek unë krijo
Em         D
Frymën Tënde jo mos e largo
C         B7
Sytë e Tu mos m’i fshih
 
 
Em          D
Më pastro me dorën Tënde Zot
C         B7
E më laj bëm’ të bardhë si borë
Em           D
Bëm’ të ndjej gëzim e ngazëllim
C       B7
Goja ime të shpallë lavdinë


Em          D
Kthem’ gëzimin e shpëtimit Zot
C       B7
Ti me gjakun Tënd çliromë
Em          D
Ndërsa rrugën Tënde më tregon
C       B7
Unë në të mëkatarin çoj


Autor: Valentin Vezi

 

Informacion per kengen

Të fundit

Adhuro Shqip 2022

Design by Gremza