Kadosh , Kadosh, Kadosh – I Shenjtë, I Shenjtë, I Shenjtë

 
Am    Dm   Am
Kadosh, kadosh, kadosh
I shenjte I shenjte I shenjte

G    Em   Am
Adonai, Elohim, Tz'va'ot
Është Zoti, Perëndi, i plotfuqishëm
G    Em    Am
Adonai, Elohim, Tz'va'ot

A  G   D    A
Asher hayah V'hoveh v'yavo
Ishte, dhe është, dhe do të vijëKadosh, kadosh, kadosh
I shenjte I shenjte I shenjte

Adonai, Elohim, Tz'va'ot
Është Zoti, Perëndi, i plotfuqishëm

Asher hayah V'hoveh v'yavo
Ishte, dhe është, dhe do të vijë
 

Informacion per kengen

Autori: Elisheva Shomron

Të fundit

Adhuro Shqip 2022

Design by Gremza