Falendero Zotin / Përjetë

 
Strofa 1
G
Falendero zotin, mbretin tonë
Përjetë dashuria e tij zgjatë
C
Është i mirë dhe është përmbi gjithçka
G
Përjetë dashuria e tij zgjat
D      C
Lavd’ro, lavd’ro

Strofa 2
G
Dorë e fortë dhe krah të shtrirë
Përjetë dashuria e tij zgjat
C
Për çdo jetë që është rilindur në të
G
Përjetë dashuria e tij zgjat
D      C
Lavd’ro, lavd’ro  (2X)

Ref
G
Përjetë perëndi besnik është
Em
Përjetë perëndi i fortë
D           C
Përjetë ai është me ne, përjetë

Strofa 3
G
Nga agimi në perëndim
Përjetë dashuria e tij zgjat
C
Me hirin e tij ne do t’vazhdojmë
G
Përjetë dashuria e tij zgjat
D       C
Lavd’ro, lavd’ro (2X)

Strofa 1
Falendero zotin, mbretin tonë
Përjetë dashuria e tij zgjat
Është i mirë dhe është përmbi gjithçka
Përjetë dashuria e tij zgjat
Lavd’ro, lavd’ro

Strofa 2
Dorë e fortë dhe krah të shtrirë
Përjetë dashuria e tij zgjat
Për çdo jetë që është rilindur në të
Përjetë dashuria e tij zgjat
Lavd’ro, lavd’ro  (2X)

Ref
Përjetë perëndi besnik është
Përjetë perëndi i fortë
Përjetë ai është me ne, përjetë

Strofa 3
Nga agimi në perëndim
Përjetë dashuria e tij zgjat
Me hirin e tij ne do t’vazhdojmë
Pëjetë dashuria e tij zgjat
Lavd’ro, lavd’ro (2X)
 

Informacion per kengen

Autori: Chris Tomlin

Të fundit

Adhuro Shqip 2022

Design by Gremza