Agnus Dei/ Qengji është i denjë

 
A
Haleluja
D/A                              A2
Haleluja, sepse Zoti i fuqishëm mbretëron
A
Haleluja
D/A                              A2
Haleluja, sepse Zoti i fuqishëm mbretëron


A        D/A
Haleluja  
E  A     E  A       D A   F#m  E
I shenjtë,   i shenjtë,  je Ti Zot i pushtetshëm


D
Qengji është i denjë, qengji është I denjë
  E  A     E  A       D A   F#m  E
Je i shenjtë,   i shenjtë,  je Ti Zot i pushtetshëm
D
Qengji është i denjë, qengji është i denj
A
Amen

A
Haleluja
Haleluja, sepse Zoti i fuqishëm mbretëron
Haleluja
Haleluja, sepse Zoti i fuqishëm mbretëron

Haleluja  
I shenjtë,   i shenjtë,  je Ti Zot i pushtetshëm

Qengji është i denjë, qengji është I denjë
Je i shenjtë,   i shenjtë,  je Ti Zot i pushtetshëm
Qengji është i denjë, qengji është i denjë
Amen 

Informacion per kengen

Autori: Michael W. Smith

Të fundit

Adhuro Shqip 2022

Design by Gremza